ไนน์ โมบิลิตี้

โทร 087-711-9999

ลิฟท์บันได HomeGlide สำหรับใช้งานภายนอก

นี่คือลิฟท์บันได สำหรับบันไดตรง ที่สามารถติดตั้งภายนอกอาคารได้ ออกแบบมาเพื่อให้ทนต่อสภาพแวดล้อมภายนอก 

ผลงานการติดตั้ง

Gallery

รูปแบบเก้าอี้ลิฟท์บันได รางโค้ง Flow 2

Technical Specification